תחומי התמחות


תכנון מפורט לפיתוח סביבתי ונופי
ליווי נופי לפרויקטים של תשתיות
תכניות העתקת עצים בוגרים
תכנון צמחיה ושיקום גנים ותיקים
הכנת תסקירי השפעה, בחינת ההשפעות הסביבתיות והנופיות של תכניות
מסמכי מדיניות להטמעת עקרונות של קיימות ושמירה על משאבי הסביבה בתכניות פיתוח
ליווי וייעוץ סביבתי ונופי לתכניות מתאר ותכניות מפורטות
סקרי עצים בוגרים
בדיקות היתכנות
הכנת תכניות מפורטות (תב"ע)
ליווי וקידום תכניות במוסדות התכנון
טלפון: 04-6620699   |   נייד: 052-5344878    |   דוא"ל: