פרוייקטים
 
<הקודם    הבא>
נספח נופי סביבתי לתכנית הסדרה סטטוטורית למתקן מקורות בעין תות

מסמך העוסק בבחינת ההשפעה של תכנית להסדרה סטטוטורית של מתקן מקורות הסמוך למושבה בת שלמה, על הסביבה והנוף.

טלפון: 04-6620699   |   נייד: 052-5344878    |   דוא"ל: